De Praktijk helpt professionals, managers en bestuurders in de gezondheidszorg hun doelen te bereiken.

Pieter van der Burgh(samenwerkingsproblematiek, medische inhoud (niet BIG geregistreerd), financieel-strategisch, governance)

U staat voor moeilijke keuzes. Wij helpen u deze te maken en uit te voeren.

Pieter van der Burgh (1953) heeft als cardioloog 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt, waar hij leidinggegeven heeft aan de maatschap cardiologie. Hij stond mede aan de basis van het hartchirurgisch centrum en was voorzitter van de coöperatie van vrijgevestigd specialisten. In 2009 vertrok hij naar Curaçao om aldaar plaats te nemen in de Raad van Bestuur van het St Elisabeth Hospitaal en succesvol een saneringstraject uit te voeren. Aansluitend legde hij als consultant de financieel organisatorische basis voor een cardiologisch interventiecentrum aldaar. Na terugkeer in Nederland heeft hij ervoor gekozen zijn activiteiten vanuit het netwerk van de Praktijk voort te zetten. De laatste jaren adviseert hij met name zorgprofessionals en bestuurders op het gebied van samenwerking binnen de eerste- en tweedelijns zorg.

Waarom de Praktijk

‘Naast mijn taak als medisch specialist heb ik altijd veel aandacht gehad voor bestuur, financiën en ICT. Deze kennis kwam goed van pas bij mijn werkzaamheden als ziekenhuisbestuurder. Als adviseur word ik gevraagd bij het oplossen van problemen en het helpen structureren en uitvoeren van plannen. Mijn ervaring is dat dit het beste gaat door een samenspel van analyse, heldere data die door eenieder worden gedragen en bespreking daarvan met als doel de verschillen te verkleinen tot een acceptabel niveau. Hetzelfde geldt voor het maken van afspraken: helder formuleren, commitment vaststellen en mensen leren elkaar aan te spreken als ervan afgeweken wordt.

Op deze wijze wil ik, vanuit mijn achtergrond als arts en bestuurder, graag anderen helpen problemen aan te pakken en op te lossen. Ik heb geleerd dat samenwerking en daarmee de aanwezigheid van een klankbord van vitaal belang is. Advisering vanuit de Praktijk heeft dan ook mijn voorkeur en heeft steeds een positief effect op het resultaat.’

‘meten is weten:
……na de analyse het resultaat bespreken en
dan verschillen acceptabel maken’

Onze andere leden