De Praktijk helpt professionals, managers en bestuurders in de gezondheidszorg hun doelen te bereiken.

Harrie Wilms(zorgmanagement, zorglogistiek, ketenzorg, zorgfinanciering, coaching)

We helpen de zorg opnieuw te organiseren tussen de patiënt en de zorgprofessional

Harrie Wilms (1959) werd in 1992 bedrijfskundige in de zorg na een carrière als UMC-fysiotherapeut en bedrijfsmanager.  Van 1999 tot 2005 werkte hij in het Deventer Ziekenhuis en hield hij zich met name bezig met de intrede van de marktwerking in de zorg en de aanpassing in financiering naar DBC’s. In 2005 besloot hij op eigen benen te gaan staan en ziekenhuizen en startende ZBC’s te adviseren in het ondernemen in de zorg. In 2011 richtte hij een innovatief concept voor huisartsdiagnostiek op, dat hij in 2018 overdroeg aan het regionale ziekenhuis. Na goede ervaringen in een gezamenlijke opdracht heeft hij zich in 2020 verbonden aan De Praktijk.

Waarom de Praktijk

‘Mijn expertise is het organiseren van de optimale klantreis van de patiënt. Ik snap hoe de ziekenhuiszorg als onderdeel van de gehele zorgketen werkt, ik weet waar de verbetermogelijkheden liggen en ik spreek de inhoudelijke taal van de verschillende medische specialismen. In de afgelopen 15 jaar heb ik met alle 26 vakdisciplines aan tafel gezeten om hun zorgtrajecten in kaart te brengen. Verder komen mijn ervaringen met huisartsen en verzekeraars goed van pas bij het helpen inrichten van netwerkzorg. Met deze achtergrond kan ik integrale verbanden leggen en de verbetermogelijkheden zien.

Bij De Praktijk tref ik collegae met een vergelijkbaar enthousiasme en drive om zorgverbeteringen te helpen doorvoeren. Een groep deskundige mensen met verschillende achtergronden waarmee ik kan sparren en tot mooie ideeën kom.’

‘We helpen de zorg opnieuw te organiseren tussen de patiënt en de zorgprofessional’

Onze andere leden