De Praktijk helpt professionals, managers en bestuurders in de gezondheidszorg hun doelen te bereiken.

Gea Dreteler(Transitiemanagement, innovatie, interim executive, organisatie advies)

Ik zet mij in voor de realisatie van een toekomstbestendige inrichting van de zorg; toegankelijk, duurzaam, betaalbaar en schaalbaar.

Gea Dreteler (1961) is bioloog en gepromoveerd farmacoloog. Ze heeft bijna 25 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven, waarvan de ene helft bij de farmaceutische industrie en de andere helft bij een wetenschappelijke uitgeverij in verschillende eindverantwoordelijke functies. Vervolgens maakte zij de overstap naar de zorg en werkte zij bijna 9 jaar bij ziekenhuisorganisatie Isala als Managing Director van het Hartcentrum. Gea’s expertise ligt in het verbinden van strategische doelen met een duurzame inrichting van de organisatie. Strategische bedrijfsvoering, innovatie en het doorvoeren van toekomstbestendige transities lopen als een rode draad door Gea’s carrière. In 2020 besloot Gea om haar professionele ervaring in te zetten als interim executive / consultant in de zorgsector.

Waarom de Praktijk

Vanaf de start van mijn carrière had ik voor ogen om vanuit een kennisintensieve organisatie een substantiële positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dit heeft geresulteerd in schakelmomenten tussen onderling verschillende werelden: van wetenschappelijk onderzoek naar marketing, communicatie en sales; van de rol van klant naar de rol van dienstverlener; van profit naar non-profit en van het bedrijfsleven naar de zorg. In deze laatste overstap kwam alles bij elkaar en heeft het gedachtengoed van continue verbeteren definitief zijn beslag gekregen. 
In een wereld waar de vraag naar zorg toeneemt en zorgprofessionals en middelen doelmatig ingezet moeten worden, zet ik mij in om de zorg voor de patiënt/cliënt toegankelijk, duurzaam, betaalbaar en schaalbaar te maken.

Verbindend, met een brede blik en vanuit oprechte interesse in processen en wat mensen drijft,  begeleid ik organisaties bij het ontrafelen van ‘op het oog’ complexe vraagstukken. Deze vertaal ik naar integrale, praktische en soms verrassende oplossingen, waarbij ik het eigenaarschap op de juiste plek in de organisatie beleg. Daarbij acht ik het voor elke organisatie van groot belang dat medewerkers tijdens en na deze transities het beste uit zichzelf kunnen halen in een cultuur waar kwaliteit en veiligheid voorop staan. Mijn ambitie om via deze werkwijze een steentje bij te dragen aan het continue verbeteren van de zorg past hiermee uitstekend in het gedachtegoed van netwerkorganisatie De Praktijk. De elkaar aanvullende expertises van de collega’s zorgen voor de juiste verbinding leidend tot een 1 + 1 = 3 resultaat. 

Onze andere leden