Privacy - en cookie beleid De Praktijk

De Praktijk respecteert de privacy van al haar relaties en websitebezoekers. Wij zorgen ervoor dat de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens bij het vervullen van opdrachten, ten behoeve van het toesturen van relevante nieuwsbrieven en voor het uitnodigen voor netwerkbijeenkomsten of deelname aan cursussen. Uw gegevens worden door De Praktijk vertrouwelijk behandeld en worden niet doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden.

De Praktijk besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Praktijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
> Uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
> Huidige functie(s) en werkgever(s)
> Geslacht
> Postadres
> Facturatiegegevens

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
> Wanneer wij een zakelijke relatie met u en/of uw organisatie onderhouden c.q. deze nastreven
> Wanneer u uw curriculum vitae (CV) aan ons toestuurt
> Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
> Wanneer u deelneemt aan een van onze relatiebijeenkomsten of cursussen

Bewaartermijn
De Praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies
Onze website maakt gebruik van noodzakelijke en statistische "cookies": dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst zodat wij kunnen analyseren hoe bezoekers met onze website omgaan. De noodzakelijke, 'technische' cookie is nodig om de website naar behoren te laten werken. De statistische cookie verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website en helpt ons daarmee de website te optimaliseren. Uiteraard kunt u onze cookies ook uitschakelen. Mogelijk werkt in dat geval de website niet optimaal.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Praktijk, neem dan contact met een van ons op.

Wijzigingen privacyverklaring
De Praktijk kan de privacyverklaring aanpassen. U vindt de meest recente versie altijd op onze website www.vandepraktijk.nl.

De weg naar succes is werk in uitvoering

Lees meer >
Top