U wenst een stevige en eerlijke sparringpartner

We werken voor veel verschillende opdrachtgevers, vaak meerdere keren.
Wij zijn er trots op dat we gevraagd worden om mee te werken aan ambitieuze verandertrajecten, een bijdrage te leveren aan belangrijke toekomstontwikkelingen, en aan alle grote en kleine opdrachten die uiteindelijk hetzelfde doel nastreven: het samen verbeteren van de gezondheidszorg.

De Praktijk zorgt voor oplossingen die 'besluitbaar en bruikbaar' zijn; oplossingen waarvoor draagvlak bestaat en die de organisatie vooruit helpen. De Praktijk treedt uitsluitend op de voorgrond wanneer de opdrachtgever daar nadrukkelijk om vraagt.

Wanneer wij vragen naar de reden waarom klanten voor ons kiezen, dan spelen onze ervaring en pragmatische aanpak vaak een doorslaggevende rol.

Wij geven een eerlijke mening
en opbouwende kritiek

Onze achtergrond, ervaring en persoonlijkheden lopen uiteen,
onze kernwaarden zijn gelijk

Lees meer >
Top