De Praktijk helpt professionals, managers en bestuurders in de gezondheidszorg hun doelen te bereiken.

Turbulence is the new normal

Het aantal opdrachten dat De Praktijk heeft uitgevoerd is talrijk. De verschillen tussen deze opdrachten zijn groot: in omvang, duur, complexiteit en onderwerp. Met de (combinatie van) ervaring is De Praktijk op vrijwel alle terreinen van de zorg thuis. Bent u benieuwd of De Praktijk ook iets voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

De Praktijk helpt bij uw koers

Wij geven een eerlijke mening
en opbouwende kritiek

U wenst een stevige en eerlijke sparringpartner

We werken voor veel verschillende opdrachtgevers, vaak meerdere keren.
Wij zijn er trots op dat we gevraagd worden om mee te werken aan ambitieuze verandertrajecten, een bijdrage te leveren aan belangrijke toekomstontwikkelingen, en aan alle grote en kleine opdrachten die uiteindelijk hetzelfde doel nastreven: het samen verbeteren van de gezondheidszorg.

De Praktijk zorgt voor oplossingen die ‘besluitbaar en bruikbaar’ zijn; oplossingen waarvoor draagvlak bestaat en die de organisatie vooruit helpen. De Praktijk treedt uitsluitend op de voorgrond wanneer de opdrachtgever daar nadrukkelijk om vraagt.

Wanneer wij vragen naar de reden waarom klanten voor ons kiezen, dan spelen onze ervaring en pragmatische aanpak vaak een doorslaggevende rol.

De weg naar succes is werk in uitvoering

De Praktijk werkt of heeft gewerkt voor vele organisaties in de gezondheidszorg. Veelal ziekenhuizen (maatschappen, vakgroepen, afdelingen, bestuurders) of verzekeraars. Maar ook andere organisaties uit de eerste/tweede lijn, beleidsmakers, koepelverenigingen en beroepsverenigingen behoren tot onze klantenkring.

Klantenlijst

Academie voor Medisch Specialisten

Achmea

Acute Zorg Euregio

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)

Antonius Zorggroep

Baxter

Bislife

Catharina Ziekenhuis

Certe

DBC Onderhoud

De Friesland Zorgverzekeraar

De Passerel

Erasmus MC

Esperanz

Flevoziekenhuis

Freshfields

Gemini Ziekenhuis

GlaxoSmithKline

Havenziekenhuis

Isala

JTV Mondzorg voor kids

Langeland Ziekenhuis

Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ

Laurentius Ziekenhuis

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Maasstad Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis

Maxima Medisch Centrum

Medisch Centrum Alkmaar

Medisch Centrum Haaglanden

Medisch Centrum Leeuwarden

Medisch specialisten individueel

Medisch Spectrum Twente

Ministerie van VWS

Mondriaan

Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU)

Nederlandse Vereniging voor Hematologie

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)

Noordwest Ziekenhuisgroep

Orde van Medisch Specialisten (OMS)

Radboudumc

Radiotherapiecentrum West

RAV Zuid-Holland Zuid

Refaja Ziekenhuis

Regionale Maatschap medische microbiologie en immunologie

Reinier de Graaf Gasthuis

Rijnstate

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

St. Anna Zorggroep

Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Treant Zorggroep

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Vilans

VUmc

Waterland Ziekenhuis

Westfries Gasthuis

Wilhelmina Ziekenhuis

Zaans Medisch Centrum

Ziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Nij Smellinghe

Zorggroep Leveste Middenveld

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Zuyderland MC