Zorglogistiek en Integraal capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement (ICM) staat steeds vaker hoog op de bestuursagenda. Bijvoorbeeld door de hoge werkdruk of verloop onder personeel, lange toegangstijden of inefficiënte bedrijfsvoering door onderbenutting van capaciteiten. Maar ook door stagnatie van uitstroom of de strategische noodzaak van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Losse projecten gericht op lokale optimalisatie van de bedrijfsvoering van bijvoorbeeld het OK- complex of de polikliniek lossen doorgaans lang niet alles op. Een integrale aanpak is effectiever en zorgt voor (zorglogistieke) continuïteit en wendbaarheid. 

Kern van een ICM programma is een planningsorganisatie, met en van de lijn, waarbij planners een kritisch onderdeel van de bedrijfsvoering zijn met bijbehorende training en educatie, stuurmechanismen, beleid en governance. Een ICM programma stuurt op maximale instroom, doorstroom en uitstroom en op minimale variatie, niet op maximale (lokale) capaciteitsbenutting. Management en direct betrokken professionals sturen daarbij zelf op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan de hand van een beperkt aantal, duidelijke overzichten en rapportages. 

Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen en inrichten van een ICM programma, het  implementeren en inbedden van ICM in de organisatie en het oplossen van specifieke zorglogistieke knelpunten: in een instelling, in de keten en/of de regio. 

Van lokale optimalisatie naar borgen in de organisatie

'Turbulence is the new normal'
De Praktijk helpt bij uw koers

Lees meer >
Top