Visie- en strategieontwikkeling

Koers kiezen in tijden van permanente verandering is niet altijd gemakkelijk. Er verandert veel tegelijkertijd: wet- en regelgeving, de rol van patiënten c.q. consumenten, samenwerking en netwerkvorming, financierings- en bekostigingsmogelijkheden en visies op zorg en preventie.

Wij ondersteunen bij het maken van strategische keuzes. We verhelderen de doelen en de rol van de verschillende interne en externe belanghebbenden en samenwerkingspartners. Wij leggen sterke  en zwakke kanten bloot en houden de organisatie een spiegel voor: Wie ben ik, wie wil ik zijn, en wat is daarvoor nodig? En wat zijn de financiële en organisatorische consequenties van de keuzes die worden gemaakt?

Wij streven daarbij altijd naar zakelijke verhoudingen en respect voor de verschillende belangen, ook als die tegengesteld lijken te zijn. Zorgverdeling, productaanbod, cultuur en organisatie: we helpen uw organisatie keuzes te maken voor de toekomst, en tegelijkertijd helpen wij de flexibiliteit van uw organisatie te vergroten. Daarbij kiezen we met u als opdrachtgever een passende rolverdeling.

Met een duidelijke koers voorbereid op de toekomst

Onze achtergrond, ervaring en persoonlijkheden lopen uiteen,
onze kernwaarden zijn gelijk

Lees meer >
Top