Strategisch Informatie Management

Hoe kan IT echt werken voor uw zorgprofessionals? Zodat zij minder tijd kwijt zijn aan administratieve lasten en meer tijd hebben voor wie het toekomt: de patiënt of cliënt? Te vaak zien we nog dat de inzet van IT als ondersteuning van het zorgproces méér in plaats van minder werk en complexiteit oplevert. 

Strategisch informatie management heeft als doel zorgverleningsprocessen optimaal te ondersteunen met ICT. En daarnaast de mogelijkheden en kansen die ICT biedt te benutten, gericht op de specifieke doelstellingen van de organisatie ten aanzien van kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering en werkplezier. 

Wij adviseren bij een doelgerichte en logische aanpak. Wij identificeren samen met u en uw medewerkers de stappen die nodig zijn om de informatievoorziening te sturen, beheersen en verantwoorden, inclusief de IT-governance aspecten.  We kunnen met u een strategisch informatiemanagement plan opstellen: Waar wilt u met informatiemanagement op de lange termijn naartoe? Welke relatie is er met de strategische doelstellingen? En wat betekent dat voor de korte termijn? Wij zijn waar nodig in teamverband of als projectleider in te zetten om het strategisch informatiemanagement plan daadwerkelijk te realiseren.

Informatie doelgericht en effectief inzetten

Uit de praktijk en van de praktijk:
wij zorgen dat het gebeurt

Lees meer >
Top