Samenwerking, conflicthantering en coaching

Zorgprofessionals werken nauw samen met collega’s uit verschillende disciplines. Door onze ervaring in de zorg begrijpen wij goed dat deze samenwerking voortdurend onder druk staat. Grote verantwoordelijkheid, toenemende eisen en complexe organisatorische situaties maken optimaal samenwerken tot een flinke uitdaging. Helaas gaat het niet altijd goed en dan kan interventie nodig zijn: Een problematische samenwerking vormt immers altijd een risico voor de zorgverlener èn voor de kwaliteit van de zorg. Duidelijke afspraken over de samenwerking en blijven werken aan prettige werkomstandigheden zijn dan sleutelbegrippen. Niet voor niets is aan het begrip ‘triple aim in de zorg’ een vierde term, ‘verbetering van het werkplezier van de zorgverlener’ toegevoegd. 

Wij hebben langjarige en brede ervaring in het analyseren en optimaliseren van samenwerking en conflictbemiddeling. Een aantal van onze leden is gediplomeerd mediator. Wij analyseren onderlinge verhoudingen en disfunctionele patronen en maken deze verhoudingen en onderliggende oorzaken en/of mechanismen bespreekbaar. Wij kunnen adviezen geven over verbetering van de verhoudingen, te maken afspraken en de daarbij horende communicatie. Wij helpen teams om elkaar aan te spreken bij het niet nakomen van afspraken. Daarnaast kunnen we teams coachen en conflictbemiddeling of formele mediation inzetten. Het eindresultaat is een team dat weet wat men van elkaar kan verwachten en elkaar zo nodig blijft aanspreken.
 

Goed samenwerken zorgt voor kwaliteit en werkplezier

Uit de praktijk en van de praktijk:
wij zorgen dat het gebeurt

Lees meer >
Top