Governance en bestuur

'Governance', ‘compliance’ en ‘risicomanagement’ worden steeds vaker als aandachtspunten genoemd voor en door bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen. Geen enkele zorgorganisatie kan zich het risico van reputatieschade veroorloven. Het belang van effectief bestuur, integer gedrag en compliance is steeds groter geworden. Daarbij draait het niet alleen om het volgen van wet- en regelgeving, maar vooral ook om het ‘hoe we de dingen hier goed doen’ te verankeren in de organisatie.

Wij bieden u handvatten en instrumenten. Hoe handelen we integer naar onze patiënten, naar elkaar en naar onze stakeholders? Dat kan alleen als de kernwaarden van de organisatie, de stijl van leidinggeven en de gehanteerde systemen elkaar onderling versterken. Wij kunnen u adviseren over het inrichten van bestuurslagen en toezicht met duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en daarbij horende bevoegdheden van toezicht, bestuur en professionals. Daarbij ondersteunen we u bij het creëren van duidelijkheid over belangen van uw stakeholders en eventuele belangenconflicten.  Dat leidt uiteindelijk tot betere besluitvorming: meer slagvaardigheid, flexibiliteit,  kwaliteit en transparantie. Daarmee is een belangrijk organisatiebreed aspect van kwaliteit en veiligheid geborgd. 

Naar een heldere en integere governance

De weg naar succes is werk in uitvoering

Lees meer >
Top