Fusie/samenwerking en netwerkzorg

Succesvol zijn in de zorg betekent per definitie goed samenwerken met andere zorgaanbieders. Die samenwerking kan op allerlei manieren en in allerlei vormen plaatsvinden, van ontslagprotocol tot gezamenlijk businessplan tot het definiëren en realiseren van een brede regio aanpak met zorgaanbieders en verzekeraars.

Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van samenwerkingsvraagstukken tussen zorgaanbieders, ook tussen verschillende echelons, vanuit allerlei invalshoeken: zorginhoudelijk, organisatorisch, logistiek en financieel.

Bij samenwerking tussen zorgaanbieders vinden wij essentieel dat er een goede verbinding ontstaat tussen de partners, dat de belangen van alle partners op tafel komen en worden gerespecteerd, en dat er duurzame en zakelijke verhoudingen ontstaan op basis van heldere en haalbare afspraken. Alleen zo is samenwerking op de lange termijn voor ieder succesvol. 

Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder

'Hoe we de dingen hier doen'
Risico’s van reputatieschade zijn groot

Lees meer >
Top