Bedrijfsvoering en innovatie

Op een goed moment heeft de organisatie richting en betekenis. De visie (stip op de horizon) is helder, de strategie (hoe daar te komen) staat op papier. Medewerkers voelen zich betrokken bij de doelstellingen van de organisatie en zijn geïnspireerd.  Hoe zorg je dan dat de organisatie ook werkelijk in executie-modus kan komen, dat de dagelijkse bedrijfsvoering past bij de visie en strategie, dat de beoogde resultaten worden bereikt. En dat de inspiratie niet alleen beklijft maar ook groeit?  Dan gaat het om een strakke bedrijfsvoering. Bij ons betekent dat een integrale aanpak met een plaats voor mensen, kengetallen, processen, communicatie, ondersteunende ICT en bijbehorend leiderschap. 

Dit betekent dat continue verbetering en innovatie normaal worden. Onze aanpak resulteert in een bedrijf met een veilig werkklimaat, focus, rust, reinheid en regelmaat, waar professionals graag willen werken, leren, experimenteren en verbeteren. 

Wij weten wat werkt. Wij begrijpen hoe professionals komen tot innovatie, productiviteit, flexibiliteit en resultaat. Wij ondersteunen bestuurders en professionals in de zorg bij het realiseren van een duidelijke, evenwichtige en passende bedrijfsvoering. 

Met focus naar de stip op de horizon

'Hoe we de dingen hier doen'
Risico’s van reputatieschade zijn groot

Lees meer >
Top