Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht

T. 088 - 11 64 200

secretariaat@vandepraktijk.nl

Geert Blijham (1946) werd in Groningen opgeleid tot arts, in Maastricht tot internist en in Houston Texas tot oncoloog. Tot 1998 was hij in de academie werkzaam als dokter, onderzoeker, onderwijzer en opleider, de laatste jaren onder andere als hoogleraar/afdelingshoofd in het UMC Utrecht, als bestuurslid van de Nederlandse Internisten Vereniging, als vice-decaan van de Maastrichtse en Utrechtse medische faculteit en als klinisch onderzoeker in nationale en internationale projecten. Van 1998 tot 2009 was hij bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht waar hij verantwoordelijkheid was voor de fusie tussen de medische faculteit, het AZU en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Van 2005 tot 2008 was hij tevens voorzitter van de Federatie van Nederlandse UMC's (NFU). In 2007 werd Geert Blijham tot Overheidsmanager van het Jaar verkozen en in 2009 ontving hij de eerste NVZ (Nederland Vereniging van Ziekenhuizen) Penning. Vanaf 2009 was hij toezichthouder in o.a. Maastricht (MUMC+, voorzitter), Gouda (GHZ, voorzitter), Amsterdam (AvL/NKI, voorzitter auditkie), de Bilt (Academisch Hospice Demeter, voorzitter) en Cambridge UK (University Hospital Addenbrooks, non-executive). Geert Blijham kent de ziekenhuiszorg vanuit de professionele zowel als de bestuurlijke rol en dat in verschillende settings, academisch zowel als algemeen-specialistisch. Deze instituties en professies overstijgende ervaring wil hij nu graag gebruiken voor ambitieuze mensen en innovatieve projecten in de zorg.

 

Waarom de Praktijk?

'Werken in de praktijk van de zorg is het mooiste dat er is. Kwetsbare en gekwetste mensen uitzicht geven op een leven dat de moeite waard is geleefd te worden, daar kun je als dokter, verpleegkundige, paramedische professional maar ook als kok, ingenieur of schoonmaker een bijdrage aan leveren. Maar dat gaat niet vanzelf. Het vereist samenwerken, elkaar waarderen, van elkaar leren, jezelf ondergeschikt maken aan het belang van een ander, de patient. Iedere dag weer blijkt dat niet vanzelf te gaan. Aan vakmanschap en gedrevenheid geen gebrek; aan het over het eigen gelijk heen willen of kunnen kijken soms wel, met alle gevolgen van dien. Ik ben "bij de Praktijk" gegaan omdat ik daar mensen aantref die dit soort problemen niet benaderen van achter de tekentafel of zittend in de management bibliotheek maar vanuit de eigen praktische ervaring. Daaraan voeg ik graag mijn combinatie van medische specialistische en bestuurlijke ervaring toe'.

'multidisciplinariteit is alleen succesvol als iedereen in elk geval zijn of haar eigen discipline goed beheerst'

 

vertrouwen durven geven, verantwoordelijkheid durven nemen

Geert Blijham

(Advisering en coaching, besturingsfilosofie en organisatiestructuur, innovatieve zorgoplossingen)

+31 6 53 77 18 91

geertblijham@vandepraktijk.nl

Download mijn cv

Onze andere partners

Theo van der Meer

Theo van der Meer (1961) is in zijn loopbaan zowel hoofd van een afdeling anesthesie geweest, als hoofd van de afdeling opname- en ontslag. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in zorglogistieke processen.

Lees meer >

Ellen Wijnands

Ellen Wijnands (1976) is haar loopbaan als bedrijfskundig ingenieur gestart als consultant in strategische logistieke vraagstukken in de industrie. Ze heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in project- en lijnmanagement in Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer >

Anne Jonkman

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts en later als eindverantwoordelijke van een academisch ziekenhuis.

Lees meer >

Liesbeth van Erp

Liesbeth van Erp (1953) heeft meer dan 20 jaar ervaring als gynaecoloog in de maatschap Gynaecologie van het Leijenburg Ziekenhuis. In 2003 is zij gestopt met haar klinische werkzaamheden en heeft zij een eenmanszaak voor interim management en advisering

Lees meer >

Jaap Geenen

Jaap Geenen (1947), opgeleid als bedrijfskundig ingenieur met als specialisatie organisatiekunde, heeft ruime kennis en ervaring in het advies, toezicht en bestuur van kennisintensieve organisaties.

Lees meer >

Luc van den Akker

Op dit moment is Luc van den Akker volwaardig lid a.i. van de raad van bestuur van ZGT, er is er momenteel geen actieve betrokkenheid bij De Praktijk en geen aanvaarding van opdrachten.

Lees meer >

Pieter van der Burgh

Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt.

Lees meer >

Maarten Rook

Maarten Rook (1949) is bedrijfskundige, afgestudeerd aan de University of Oregon te Eugene, VS. Daarna werkte hij in het bedrijfsleven en in totaal 20 jaar bij de Universiteit Utrecht en het RIVM, altijd in bedrijfseconomische functies.

Lees meer >

Theo van de Schepop

Theo van de Schepop (1959) heeft, met ruim vijfentwintig jaar ervaring in de zorg, op talloze functies op zowel bestuurlijk niveau als binnen directies gewerkt. Onder andere betrokken bij het sluiten van zorgallianties en begeleiden van verandermanagement

Lees meer >

Mariëtte Glim

Mariëtte Glim (1964) is een bestuurskundige met 29 jaar ervaring als directeur/bestuurder, ondernemer en interimmanager/consultant in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Lees meer >

Tamara Sluijk

Tamara Sluijk (1975) is sinds 2005 werkzaam voor De Praktijk en betrokken bij met name strategische advisering, herstructurerings- en samenwerkingstrajecten. In 2012 is Tamara toegetreden als partner tot De Praktijk.

Lees meer >

Geert Blijham

Geert Blijham (1946) heeft zich de eerste 30 jaar van zijn loopbaan vooral gericht op medische vakuitoefening in een academische setting. Daarna is hij 10 jaar bestuursvoorzitter geweest van een van de grootste UMC’s in Nederland. Hij heeft meerdere toe

Lees meer >
Top