Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht

T. 088 - 11 64 200

secretariaat@vandepraktijk.nl

Luc van den Akker (1960) is 19 jaar actief geweest als vaatchirurg. Daarnaast heeft hij 15 jaar bestuurlijke functies bekleed als lid en voorzitter van de coöperatieve vereniging van vrijgevestigd medisch specialisten en als lid en voorzitter van de medische staf. Tevens heeft hij actief deelgenomen aan het fusieproces van twee grote ziekenhuizen en aan het tot stand komen van een geïntegreerd MSB, waar hij als vice-voorzitter o.a. verantwoordelijk was voor functioneringsvraagstukken. In deze periode heeft hij ook een rol vervuld in het formaliseren van een regionale samenwerking met onder andere een academisch centrum.

 

Waarom De Praktijk

'Als medisch specialist en vanuit mijn bestuurlijke ervaringen heb ik de afgelopen jaren de medisch specialistische zorg ingrijpend zien veranderen. De organisatievormen en nieuwe Governance-code samen met de toenemende invloed van cliënten/zorgvragers en georganiseerde zorgprofessionals zorgen voor andere en veranderende verantwoordelijkheden. Ik heb van dichtbij meegemaakt dat dit veel vergt van de manier waarop zorgprofessionals en besturen zich (onderling) manifesteren en hun organisatievormen aanpassen en professionaliseren. Naast de veranderingen in de zorgorganisaties voelt de hele zorgsector een toenemende registratiedruk en eigenaarschap voor de uitkomsten in relatie tot kwaliteit en functioneren. Al met al heb ik de druk binnen de zorgsector de afgelopen jaren zien toenemen en daarmee ook de problemen in de individuele maar ook organisatorische balans. De Praktijk heeft alle expertise in huis om in deze complexiteit te zorgen voor de juiste balans tussen functioneren, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Vanuit mijn ervaring wil ik hier graag aan bijdragen.'
 

'nieuwe verantwoordelijkheden vragen om aangepaste organisatievormen van besturen en zorg-professionals'

helpen de balans tussen functioneren, kwaliteit en verantwoordelijkheid te vinden

Luc van den Akker

(medisch specialist, bestuur, samenwerking)

+31 6 13 64 61 28

lucvandenakker@vandepraktijk.nl

Luc van den Akker

Download mijn cv

Onze andere partners

Theo van der Meer

Theo van der Meer (1961) is in zijn loopbaan zowel hoofd van een afdeling anesthesie geweest, als hoofd van de afdeling opname- en ontslag. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in zorglogistieke processen.

Lees meer >

Ellen Wijnands

Ellen Wijnands (1976) is haar loopbaan als bedrijfskundig ingenieur gestart als consultant in strategische logistieke vraagstukken in de industrie. Ze heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in project- en lijnmanagement in Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer >

Anne Jonkman

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts en later als eindverantwoordelijke van een academisch ziekenhuis.

Lees meer >

Liesbeth van Erp

Liesbeth van Erp (1953) heeft meer dan 20 jaar ervaring als gynaecoloog in de maatschap Gynaecologie van het Leijenburg Ziekenhuis. In 2003 is zij gestopt met haar klinische werkzaamheden en heeft zij een eenmanszaak voor interim management en advisering

Lees meer >

Luc van den Akker

Op dit moment is Luc van den Akker volwaardig lid a.i. van de raad van bestuur van ZGT, er is er momenteel geen actieve betrokkenheid bij De Praktijk en geen aanvaarding van opdrachten.

Lees meer >

Pieter van der Burgh

Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt.

Lees meer >

Theo van de Schepop

Theo van de Schepop (1959) heeft, met ruim vijfentwintig jaar ervaring in de zorg, op talloze functies op zowel bestuurlijk niveau als binnen directies gewerkt. Onder andere betrokken bij het sluiten van zorgallianties en begeleiden van verandermanagement

Lees meer >

Mariƫtte Glim

Mariƫtte Glim (1964) is een bestuurskundige met 29 jaar ervaring als directeur/bestuurder, ondernemer en interimmanager/consultant in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Lees meer >

Tamara Sluijk

Tamara Sluijk (1975) is sinds 2005 werkzaam voor De Praktijk en betrokken bij met name strategische advisering, herstructurerings- en samenwerkingstrajecten. In 2012 is Tamara toegetreden als partner tot De Praktijk.

Lees meer >
Top