Joris Beerens (1968) heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur.  Voor zijn overstap naar de zorgsector in 2006 heeft Joris 12 jaar gewerkt als adviseur op het gebied van strategie en organisatie bij het gerenommeerde internationale adviesbureau Booz & Company. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van bedrijven in hun transitie van een relatief beschermde naar een meer marktgeoriënteerde omgeving (vooral voormalige ‘PTT's’ in de telecom industrie). Joris’ focus lag op adviezen voor de marktkant van de organisatie: marketing, verkoop en innovatie. Hierbij ging het zowel om strategie als organisatie-verandering en het opbouwen van nieuwe vaardigheden. Daarnaast heeft Joris uitgebreide ervaring met het op pragmatische wijze realiseren van verbeteringen in efficiëntie en effectiviteit binnen organisaties en met het begeleiden van fusies en van ‘post-fusie integratie’ trajecten.

Sinds 2006 werkt Joris als zelfstandig consultant in de zorgsector – vooral voor ziekenhuizen, MSB’s en vakgroepen/maatschappen. Opdrachten gaan over strategie, innovatie en bedrijfsvoering, organisatie en over fusies (van ziekenhuizen en maatschappen). De aanpak van vraagstukken rond strategie en organisatie is hetzelfde als die van de toonaangevende internationale adviesbureaus, waar Joris het adviesvak heeft geleerd. De kracht is dat deze werkwijze en cultuur ‘van buiten’ in nauwe samenwerking met cliënten vertaald worden naar bruikbare adviezen en oplossingen die passen bij de zorgsector - sterk vernieuwend en toch gebalanceerd en implementeerbaar binnen het ziekenhuis.

Sinds 2014 werkt Joris tevens als (gediplomeerd) mediator in opdracht van raden van bestuur en vakgroepen/maatschappen van medisch specialisten.

 

Waarom De Praktijk

‘Door mijn ervaring in het (internationale) bedrijfsleven en op INSEAD heb ik veel geleerd over het verbeteren en succesvoller maken van complexe organisaties. Sinds 2006 pas ik deze kennis toe als adviseur in de gezondheidszorg, en ik leer nog iedere dag bij. Ik werk in mijn adviestrajecten vaak intensief samen met medisch specialisten - doordat ik zelf ook jarenlang ben ‘opgeleid’ in een maatschap van professionals, herken ik veel van de manier van werken en de beroepstrots in een vakgroep/MSB. Ik fungeer vaak als ‘katalysator’ voor verandering, door naadloze samenwerking met medisch specialisten, verpleegkundigen, bestuurders en managers binnen een ziekenhuis. Als ‘katalysator’ draag ik bij aan het realiseren van de doelstellingen, maar de opdrachtgever en andere betrokken medisch specialisten en ziekenhuismedewerkers blijven zelf ‘in de lead’. Ik help de voortgang te versnellen door het stellen van prikkelende vragen, het terugbrengen van complexiteit tot de essentie, en het ondersteunen van het werk met methoden en analyses die zich elders hebben bewezen. Ik houd van het, in continue dialoog met mijn cliënten, terugbrengen van vraagstukken en problemen tot behapbare proporties, en van het vervolgens met ‘rust, reinheid en regelmaat’ en grondige analyses bedenken van creatieve oplossingen die écht werken en bijdragen aan kwaliteit, doelmatigheid en zeker ook aan het werkplezier!’

Joris Beerens

(strategie, samenwerking/fusie, bedrijfsvoering en transformatie, innovatie, mediation en conflicthantering)

06 – 22 78 86 67

jorisbeerens@vandepraktijk.nl

Joris Beerens

Curriculum Vitae

Onze andere leden

Top