Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt waar hij leiding gegeven heeft aan de maatschap cardiologie, mede aan de basis stond van het hartchirurgisch centrum en voorzitter was van de coöperatie van vrijgevestigd specialisten. In 2009 vertrokken naar Curaçao en aldaar plaats genomen in de Raad van Bestuur van het St Elisabeth ziekenhuis om succesvol een saneringstraject uit te voeren. Nadien als consultant de financiële basis gelegd voor een cardiologisch interventiecentrum. Bij terugkeer in Nederland heeft hij zich bij de Praktijk aangesloten.
 

Waarom de Praktijk

'Bij het afscheid als medisch specialist heb ik betoogd dat het vak al die jaren aantrekkelijk bleef door innovaties binnen het vakgebied maar zeker ook door alle zaken die zich daarbuiten voordeden op het gebied van bestuur, financiën en ICT. Deze kennis kwam goed van pas bij de periode daarna als ziekenhuisbestuurder waar een moeilijk saneringstraject noodzakelijk was.  Een taak in beide functies was het oplossen van problemen voor anderen en het helpen structureren en uitvoeren van plannen. Mijn ervaring is dat dit het beste gaat door een samenspel van analyse, heldere data die door eenieder worden gedragen en bespreking daarvan met als doel de verschillen te verkleinen tot een acceptabel niveau.
Op deze wijze wil ik graag anderen helpen problemen te voorkomen dan wel op te lossen, waarbij mijn achtergrond als arts en bestuurder zeker meehelpt.
Ook heb ik geleerd dat samenwerking en het hebben van een klankbord van vitaal belang is. Advisering vanuit de Praktijk heeft dan ook mijn voorkeur en zal een positief effect op het resultaat hebben.'


'meten is weten:
......na de analyse het resultaat bespreken en
dan verschillen acceptabel maken'

U staat voor moeilijke keuzes. Wij helpen u deze te maken en uit te voeren.

Pieter van der Burgh

(medische inhoud, financieel-strategisch, governance, interim management, implementatie ICT)

+31 6 22 48 70 41

pietervanderburgh@vandepraktijk.nl

Pieter van der Burgh

Download mijn cv

Onze andere leden

Joris Beerens

Joris Beerens (1968) heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur. Voor zijn overstap naar de zorgsector in 2006 heeft Joris 12 jaar gewerkt als adviseur op het gebied van strategie en organisatie

Lees meer >

Pieter van der Burgh

Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt.

Lees meer >

Liesbeth van Erp

Liesbeth van Erp (1953) heeft meer dan 20 jaar ervaring als gynaecoloog in de maatschap Gynaecologie van het Leijenburg Ziekenhuis. In 2003 is zij gestopt met haar klinische werkzaamheden en heeft zij een eenmanszaak voor interim management en advisering

Lees meer >

Mariƫtte Glim

Mariƫtte Glim (1964) is een bestuurskundige met 29 jaar ervaring als directeur/bestuurder, ondernemer en interimmanager/consultant in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Lees meer >

Anne Jonkman

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts en later als eindverantwoordelijke van een academisch ziekenhuis.

Lees meer >

Bianca van Maldegem

Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Sinds 2019 werkt ze enerzijds als zelfstandig adviseur op het gebied van zorginnovatie en anderzijds als samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. In 2020 sloot zij zich aan

Lees meer >

Theo van der Meer

Theo van der Meer (1961) is in zijn loopbaan zowel hoofd van een afdeling anesthesie geweest, als hoofd van de afdeling opname- en ontslag. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in zorglogistieke processen.

Lees meer >

Theo van de Schepop

Theo van de Schepop (1959) heeft, met ruim vijfentwintig jaar ervaring in de zorg, op talloze functies op zowel bestuurlijk niveau als binnen directies gewerkt. Onder andere betrokken bij het sluiten van zorgallianties en begeleiden van verandermanagement

Lees meer >

Tamara Sluijk

Tamara Sluijk (1975) is sinds 2005 werkzaam voor De Praktijk en betrokken bij met name strategische advisering, herstructurerings- en samenwerkingstrajecten.

Lees meer >

Nicolette Verduin

Nicolette Verduin (1969) heeft 25 jaar geleden haar opleiding geneeskunde afgerond. Vervolgens is ze opgeleid in preventieve geneeskunde als arts Maatschappij & Gezondheid. De eerste 13 jaar heeft zij gewerkt als arts in een brede setting van cure en care

Lees meer >

Ellen Wijnands

Ellen Wijnands (1976) is haar loopbaan als bedrijfskundig ingenieur gestart als consultant in strategische logistieke vraagstukken in de industrie. Ze heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in project- en lijnmanagement in Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer >

Harrie Wilms

Harrie Wilms (1959) is bedrijfskundige in de zorg en ruim 35 jaren geleden begonnen als fysiotherapeut in ziekenhuizen als UMCG en AMC.

Lees meer >
Top