Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt waar hij leiding gegeven heeft aan de maatschap cardiologie, mede aan de basis stond van het hartchirurgisch centrum en voorzitter was van de coöperatie van vrijgevestigd specialisten. In 2009 vertrokken naar Curaçao en aldaar plaats genomen in de Raad van Bestuur van het St Elisabeth ziekenhuis om succesvol een saneringstraject uit te voeren. Nadien als consultant de financiële basis gelegd voor een cardiologisch interventiecentrum. Bij terugkeer in Nederland heeft hij zich bij de Praktijk aangesloten.
 

Waarom de Praktijk

'Bij het afscheid als medisch specialist heb ik betoogd dat het vak al die jaren aantrekkelijk bleef door innovaties binnen het vakgebied maar zeker ook door alle zaken die zich daarbuiten voordeden op het gebied van bestuur, financiën en ICT. Deze kennis kwam goed van pas bij de periode daarna als ziekenhuisbestuurder waar een moeilijk saneringstraject noodzakelijk was.  Een taak in beide functies was het oplossen van problemen voor anderen en het helpen structureren en uitvoeren van plannen. Mijn ervaring is dat dit het beste gaat door een samenspel van analyse, heldere data die door eenieder worden gedragen en bespreking daarvan met als doel de verschillen te verkleinen tot een acceptabel niveau.
Op deze wijze wil ik graag anderen helpen problemen te voorkomen dan wel op te lossen, waarbij mijn achtergrond als arts en bestuurder zeker meehelpt.
Ook heb ik geleerd dat samenwerking en het hebben van een klankbord van vitaal belang is. Advisering vanuit de Praktijk heeft dan ook mijn voorkeur en zal een positief effect op het resultaat hebben.'


'meten is weten:
......na de analyse het resultaat bespreken en
dan verschillen acceptabel maken'

U staat voor moeilijke keuzes. Wij helpen u deze te maken en uit te voeren.

Pieter van der Burgh

(medische inhoud, financieel-strategisch, governance, interim management, implementatie ICT)

+31 6 22 48 70 41

pietervanderburgh@vandepraktijk.nl

Pieter van der Burgh

Curriculum Vitae

Onze andere leden

Top