Nicolette Verduin (1969) heeft 25 jaar geleden haar opleiding geneeskunde afgerond. Vervolgens is ze opgeleid in preventieve geneeskunde als arts Maatschappij & Gezondheid. De eerste 13 jaar heeft zij gewerkt als arts in een brede setting van cure en care; curatieve intensieve care zorg voor neonaten en kinderen, preventieve jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering, forensische- en OGGz zorg.

In 2008 heeft Nicolette de overstap gemaakt van praktiserend arts naar implementatie van informatiesystemen en programmamanagement. In het Máxima Medisch Centrum werd zij de programmamanager EPD voor de inrichting van het EPD en implementatie bij 25 vakgroepen daarvan.

De afgelopen jaren is Nicolette als consultant in meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen ingezet voor advies en programmamanagement rond ontwikkeling van digitale zorgregistratie, uitwisseling van zorggegevens tussen instellingen en de adoptie van digitaal werken in de zorg. Nicolette zet zich daarnaast in voor de ontwikkeling van het nieuwe werkveld “zorg-informatiemanagement”, o.a. door het mede-initiëren van het CMIO-netwerk Nederland (Chief Medical Information Officer).

Nicolette is in 2016 voor zichzelf gestart onder het label NVN Healthcare Information Consultancy om focus te leggen op het uitvoeren van opdrachten die haar op het lijf geschreven zijn. Projecten voor en met de zorg, op het snijvlak van zorgprocessen, digitaal samenwerken én goed besturen van het informatielandschap.

Er is een verschuiving aan het ontstaan van “klassieke zorg” naar persoonsgerichte zorgverlening en zorg op afstand van de professional, met online hulpverlening, gedecentraliseerde hulp dicht bij de cliënt, zelfmanagement en het onderbrengen van zoveel mogelijk eigen regie bij cliënten en patiënten. Digitale voorzieningen zoals Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) en Zorgnetwerkomgevingen (ZNO) en allerlei apps, worden onderdeel van ”gewone zorg”. Zorginstellingen steken al energie in deze ontwikkelingen maar ervaren veel hindernissen bij het toepassen hiervan.  

Het goed toepassen van deze concepten in het verlengde van hun huidige zorginrichting vraagt van organisaties inzicht in de nieuwe beschikbare concepten, de stakeholders daarbij en in de informatieroutes die de basis vormen van de zorgverlening. Het vraagt een andere benadering van het ontwerpen van digitale voorzieningen, uitwisselen van informatie. Daarbovenop vraagt het inzicht in de veranderprocessen bij zowel professionals, patiënten als management, die een rol spelen bij het toepassen van nieuwe concepten.

Nicolette wil zich met haar collega’s van de Praktijk inzetten voor deze transitie van “anders digitaal samenwerken ” Bij dergelijke verander programma’s wordt Nicolette gevraagd in de rol van ontwerper of kwartiermaker bij de het ontwerp en stuurt ze samen met interne betrokkenen in de organisatie de voorbereiding en start van veranderprogramma’s. Haar ervaring met digitale ondersteuning van zorgprocessen brengt ze in bij analyse en opzet van IT-Governance.
 

Waarom De Praktijk

'Ik ben enthousiast over de nieuwe mogelijkheden om zorgprocessen anders in te richten. Mogelijkheden die zowel ontstaan vanuit toepassingen van nieuwe technologie als vanuit de wens en noodzaak om zorg anders in te richten. In cure en care komen nieuwe concepten van zorgverlening zoals lijnloos samenwerken in ketens van zorgorganisaties steeds nadrukkelijker aan de orde.

Ik heb de afgelopen jaren geleerd dat “Anders digitaal samenwerken” in de zorg van zorgorganisaties vraagt om strategische keuzes te maken over zaken die nog volop in beweging zijn, het vraagt om een benadering van programma’s en projecten die extreem wendbaar is en het vraagt om intensieve samenwerking met ketenpartners en cliënten/patiënten.
Anders samenwerken is niet meer los te zien van specifiek ontwerpen en inrichting van de IT Governance, zodat ketens van zorg en informatieroutes passend opgezet en actief bestuurd kunnen worden.

Lijnloos en persoonsgericht digitaal samenwerken in de zorg vraagt om zorgkennis, IT-governance én denken vanuit meerdere perspectieven
Met de collega’s die zijn aangesloten bij De Praktijk is het hele palet van expertises dat in deze verandercontext noodzakelijk is voorhanden.
We bespreken samen ontwerp en aanpak van deze vraagstukken en houden elkaar daarin scherp. Waar mogelijk trekken we samen op in een opdracht.
Zo samenwerken geeft mij zelf extra inspiratie en werkplezier, zodat ik onze opdrachtgevers met veel energie en inventief vermogen kan helpen bij hun vraagstukken.'

Lijnloos en persoonsgericht digitaal samenwerken in de zorg vraag om zorgkennis, IT governance én denken vanuit meerdere perspectieven

Nicolette Verduin

(Analyse en advies, ontwerp en architect, kwartiermaker, coaching- en sparringpartner, verandermanagement)

+31 6 54 600 464

nicoletteverduin@vandepraktijk.nl

Nicolette Verduin

Download mijn cv

Onze andere leden

Joris Beerens

Joris Beerens (1968) heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur. Voor zijn overstap naar de zorgsector in 2006 heeft Joris 12 jaar gewerkt als adviseur op het gebied van strategie en organisatie

Lees meer >

Pieter van der Burgh

Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt.

Lees meer >

Liesbeth van Erp

Liesbeth van Erp (1953) heeft meer dan 20 jaar ervaring als gynaecoloog in de maatschap Gynaecologie van het Leijenburg Ziekenhuis. In 2003 is zij gestopt met haar klinische werkzaamheden en heeft zij een eenmanszaak voor interim management en advisering

Lees meer >

Mariëtte Glim

Mariëtte Glim (1964) is een bestuurskundige met 29 jaar ervaring als directeur/bestuurder, ondernemer en interimmanager/consultant in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Lees meer >

Anne Jonkman

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts en later als eindverantwoordelijke van een academisch ziekenhuis.

Lees meer >

Bianca van Maldegem

Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Sinds 2019 werkt ze enerzijds als zelfstandig adviseur op het gebied van zorginnovatie en anderzijds als samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. In 2020 sloot zij zich aan

Lees meer >

Theo van der Meer

Theo van der Meer (1961) is in zijn loopbaan zowel hoofd van een afdeling anesthesie geweest, als hoofd van de afdeling opname- en ontslag. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in zorglogistieke processen.

Lees meer >

Theo van de Schepop

Theo van de Schepop (1959) heeft, met ruim vijfentwintig jaar ervaring in de zorg, op talloze functies op zowel bestuurlijk niveau als binnen directies gewerkt. Onder andere betrokken bij het sluiten van zorgallianties en begeleiden van verandermanagement

Lees meer >

Tamara Sluijk

Tamara Sluijk (1975) is sinds 2005 werkzaam voor De Praktijk en betrokken bij met name strategische advisering, herstructurerings- en samenwerkingstrajecten.

Lees meer >

Nicolette Verduin

Nicolette Verduin (1969) heeft 25 jaar geleden haar opleiding geneeskunde afgerond. Vervolgens is ze opgeleid in preventieve geneeskunde als arts Maatschappij & Gezondheid. De eerste 13 jaar heeft zij gewerkt als arts in een brede setting van cure en care

Lees meer >

Ellen Wijnands

Ellen Wijnands (1976) is haar loopbaan als bedrijfskundig ingenieur gestart als consultant in strategische logistieke vraagstukken in de industrie. Ze heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in project- en lijnmanagement in Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer >

Harrie Wilms

Harrie Wilms (1959) is bedrijfskundige in de zorg en ruim 35 jaren geleden begonnen als fysiotherapeut in ziekenhuizen als UMCG en AMC.

Lees meer >
Top