Mariëtte Glim (1964) is bestuurskundige met 29 jaar ervaring als directeur/bestuurder, ondernemer en interimmanager/consultant in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij de overheid. Haar kracht zit in het bewegen, aansturen en (bege-)leiden van complexe organisaties, samenwerkingsverbanden en netwerken. Met als doel betere prestaties, beter toegerust zijn voor de toekomst, zodat er meer waarde in kwaliteit én beleving geleverd wordt voor de cliënt tegen lagere kosten.
 

Waarom De Praktijk
 

‘U wilt de inwoners van uw regio of wijk kwaliteit van leven en de zorg bieden die hij of zij nodig heeft op de meest innovatieve, kwalitatieve en doelmatige manier. Het is mijn missie om uw organisatie te helpen de behoeften van de burger, de patiënt te ontdekken en samen met alle stakeholders een succesvolle, toekomstbestendige organisatie te ontwerpen, het businessmodel te bouwen en te realiseren. Samen met mijn collega’s van De Praktijk stel ik mij de vraag: Wat maakt van een zorgorganisatie een succesvolle, toekomstbestendige organisatie? Inmiddels hebben we al veel antwoorden gevonden. Deze enorme kennis en ervaring binnen De Praktijk willen we graag met u delen.’

 

'Het vraagt lef om van de gebaande paden af te gaan
zonder te weten waar je uitkomt'

Kansen zien, visie ontwikkelen, koers bepalen en DOEN!

Mariëtte Glim

(toekomstbestendige organisatie, regionale samenwerking, strategisch ontwerpen, transitiemanagement)

+31 6 55 77 70 18

marietteglim@vandepraktijk.nl

Mariëtte Glim

Download mijn cv

Onze andere leden

Joris Beerens

Joris Beerens (1968) heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur. Voor zijn overstap naar de zorgsector in 2006 heeft Joris 12 jaar gewerkt als adviseur op het gebied van strategie en organisatie

Lees meer >

Pieter van der Burgh

Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt.

Lees meer >

Liesbeth van Erp

Liesbeth van Erp (1953) heeft meer dan 20 jaar ervaring als gynaecoloog in de maatschap Gynaecologie van het Leijenburg Ziekenhuis. In 2003 is zij gestopt met haar klinische werkzaamheden en heeft zij een eenmanszaak voor interim management en advisering

Lees meer >

Mariëtte Glim

Mariëtte Glim (1964) is een bestuurskundige met 29 jaar ervaring als directeur/bestuurder, ondernemer en interimmanager/consultant in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Lees meer >

Anne Jonkman

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts en later als eindverantwoordelijke van een academisch ziekenhuis.

Lees meer >

Bianca van Maldegem

Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Sinds 2019 werkt ze enerzijds als zelfstandig adviseur op het gebied van zorginnovatie en anderzijds als samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. In 2020 sloot zij zich aan

Lees meer >

Theo van der Meer

Theo van der Meer (1961) is in zijn loopbaan zowel hoofd van een afdeling anesthesie geweest, als hoofd van de afdeling opname- en ontslag. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in zorglogistieke processen.

Lees meer >

Theo van de Schepop

Theo van de Schepop (1959) heeft, met ruim vijfentwintig jaar ervaring in de zorg, op talloze functies op zowel bestuurlijk niveau als binnen directies gewerkt. Onder andere betrokken bij het sluiten van zorgallianties en begeleiden van verandermanagement

Lees meer >

Tamara Sluijk

Tamara Sluijk (1975) is sinds 2005 werkzaam voor De Praktijk en betrokken bij met name strategische advisering, herstructurerings- en samenwerkingstrajecten.

Lees meer >

Nicolette Verduin

Nicolette Verduin (1969) heeft 25 jaar geleden haar opleiding geneeskunde afgerond. Vervolgens is ze opgeleid in preventieve geneeskunde als arts Maatschappij & Gezondheid. De eerste 13 jaar heeft zij gewerkt als arts in een brede setting van cure en care

Lees meer >

Ellen Wijnands

Ellen Wijnands (1976) is haar loopbaan als bedrijfskundig ingenieur gestart als consultant in strategische logistieke vraagstukken in de industrie. Ze heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in project- en lijnmanagement in Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer >

Harrie Wilms

Harrie Wilms (1959) is bedrijfskundige in de zorg en ruim 35 jaren geleden begonnen als fysiotherapeut in ziekenhuizen als UMCG en AMC.

Lees meer >
Top