Joris Beerens (1968) heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur.  Voor zijn overstap naar de zorgsector in 2006 heeft Joris 12 jaar gewerkt als adviseur op het gebied van strategie en organisatie bij het gerenommeerde internationale adviesbureau Booz & Company. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van bedrijven in hun transitie van een relatief beschermde naar een meer marktgeoriënteerde omgeving (vooral voormalige ‘PTT's’ in de telecom industrie). Joris’ focus lag op adviezen voor de marktkant van de organisatie: marketing, verkoop en innovatie. Hierbij ging het zowel om strategie als organisatie-verandering en het opbouwen van nieuwe vaardigheden. Daarnaast heeft Joris uitgebreide ervaring met het op pragmatische wijze realiseren van verbeteringen in efficiëntie en effectiviteit binnen organisaties en met het begeleiden van fusies en van ‘post-fusie integratie’ trajecten.

Sinds 2006 werkt Joris als zelfstandig consultant in de zorgsector – vooral voor ziekenhuizen, MSB’s en vakgroepen/maatschappen. Opdrachten gaan over strategie, innovatie en bedrijfsvoering, organisatie en over fusies (van ziekenhuizen en maatschappen). De aanpak van vraagstukken rond strategie en organisatie is hetzelfde als die van de toonaangevende internationale adviesbureaus, waar Joris het adviesvak heeft geleerd. De kracht is dat deze werkwijze en cultuur ‘van buiten’ in nauwe samenwerking met cliënten vertaald worden naar bruikbare adviezen en oplossingen die passen bij de zorgsector - sterk vernieuwend en toch gebalanceerd en implementeerbaar binnen het ziekenhuis.

Sinds 2014 werkt Joris tevens als (gediplomeerd) mediator in opdracht van raden van bestuur en vakgroepen/maatschappen van medisch specialisten.

 

Waarom De Praktijk

‘Door mijn ervaring in het (internationale) bedrijfsleven en op INSEAD heb ik veel geleerd over het verbeteren en succesvoller maken van complexe organisaties. Sinds 2006 pas ik deze kennis toe als adviseur in de gezondheidszorg, en ik leer nog iedere dag bij. Ik werk in mijn adviestrajecten vaak intensief samen met medisch specialisten - doordat ik zelf ook jarenlang ben ‘opgeleid’ in een maatschap van professionals, herken ik veel van de manier van werken en de beroepstrots in een vakgroep/MSB. Ik fungeer vaak als ‘katalysator’ voor verandering, door naadloze samenwerking met medisch specialisten, verpleegkundigen, bestuurders en managers binnen een ziekenhuis. Als ‘katalysator’ draag ik bij aan het realiseren van de doelstellingen, maar de opdrachtgever en andere betrokken medisch specialisten en ziekenhuismedewerkers blijven zelf ‘in de lead’. Ik help de voortgang te versnellen door het stellen van prikkelende vragen, het terugbrengen van complexiteit tot de essentie, en het ondersteunen van het werk met methoden en analyses die zich elders hebben bewezen. Ik houd van het, in continue dialoog met mijn cliënten, terugbrengen van vraagstukken en problemen tot behapbare proporties, en van het vervolgens met ‘rust, reinheid en regelmaat’ en grondige analyses bedenken van creatieve oplossingen die écht werken en bijdragen aan kwaliteit, doelmatigheid en zeker ook aan het werkplezier!’

Joris Beerens

(strategie, samenwerking/fusie, bedrijfsvoering en transformatie, innovatie, mediation en conflicthantering)

06 – 22 78 86 67

jorisbeerens@vandepraktijk.nl

Joris Beerens

Download mijn cv

Onze andere leden

Joris Beerens

Joris Beerens (1968) heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur. Voor zijn overstap naar de zorgsector in 2006 heeft Joris 12 jaar gewerkt als adviseur op het gebied van strategie en organisatie

Lees meer >

Pieter van der Burgh

Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt.

Lees meer >

Liesbeth van Erp

Liesbeth van Erp (1953) heeft meer dan 20 jaar ervaring als gynaecoloog in de maatschap Gynaecologie van het Leijenburg Ziekenhuis. In 2003 is zij gestopt met haar klinische werkzaamheden en heeft zij een eenmanszaak voor interim management en advisering

Lees meer >

Mariëtte Glim

Mariëtte Glim (1964) is een bestuurskundige met 29 jaar ervaring als directeur/bestuurder, ondernemer en interimmanager/consultant in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Lees meer >

Anne Jonkman

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts en later als eindverantwoordelijke van een academisch ziekenhuis.

Lees meer >

Bianca van Maldegem

Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Sinds 2019 werkt ze enerzijds als zelfstandig adviseur op het gebied van zorginnovatie en anderzijds als samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. In 2020 sloot zij zich aan

Lees meer >

Theo van der Meer

Theo van der Meer (1961) is in zijn loopbaan zowel hoofd van een afdeling anesthesie geweest, als hoofd van de afdeling opname- en ontslag. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in zorglogistieke processen.

Lees meer >

Theo van de Schepop

Theo van de Schepop (1959) heeft, met ruim vijfentwintig jaar ervaring in de zorg, op talloze functies op zowel bestuurlijk niveau als binnen directies gewerkt. Onder andere betrokken bij het sluiten van zorgallianties en begeleiden van verandermanagement

Lees meer >

Tamara Sluijk

Tamara Sluijk (1975) is sinds 2005 werkzaam voor De Praktijk en betrokken bij met name strategische advisering, herstructurerings- en samenwerkingstrajecten.

Lees meer >

Nicolette Verduin

Nicolette Verduin (1969) heeft 25 jaar geleden haar opleiding geneeskunde afgerond. Vervolgens is ze opgeleid in preventieve geneeskunde als arts Maatschappij & Gezondheid. De eerste 13 jaar heeft zij gewerkt als arts in een brede setting van cure en care

Lees meer >

Ellen Wijnands

Ellen Wijnands (1976) is haar loopbaan als bedrijfskundig ingenieur gestart als consultant in strategische logistieke vraagstukken in de industrie. Ze heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in project- en lijnmanagement in Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer >

Harrie Wilms

Harrie Wilms (1959) is bedrijfskundige in de zorg en ruim 35 jaren geleden begonnen als fysiotherapeut in ziekenhuizen als UMCG en AMC.

Lees meer >
Top