Harrie Wilms (1959) is bedrijfskundige in de zorg en ruim 35 jaren geleden begonnen als fysiotherapeut in ziekenhuizen als UMCG en AMC. In 1999 verkaste hij naar het Deventer Ziekenhuis en hield zich met name bezig met de intrede van de marktwerking in de zorg en de aanpassing in financiering naar DBC’s. In 2005 besloot hij op eigen benen te gaan staan en ziekenhuizen en ZBC’s te adviseren in het ondernemen in de zorg. In 2011 richtte hij een innovatief concept voor huisartsdiagnostiek op en droeg het in 2018 over aan het regionale ziekenhuis. Na goede ervaringen in een gezamenlijke opdracht heeft hij zich in 2020 verbonden aan het netwerk van De Praktijk.

Waarom De Praktijk

‘Als kind wilde ik al dokter worden. Toen mijn vader veel in ziekenhuizen kwam te liggen, vanwege slechte nieren, werd de interesse in de zorg verder aangewakkerd. Vanuit die klantervaringen vind ik ook dat je als zorgprofessional iedere patiënt die aan je balie komt de zorg en aandacht zou moeten verlenen zoals je zou doen bij je eigen vader of moeder.

Wat mij raakt is de onhandige werkwijze in de organisatie van de zorgverlening, waar de patiënt en haar zorgverleners last van hebben. Mijn insteek is om de zorg weer te organiseren tussen de patiënt en de zorgprofessional. De arts en verpleegkundige in de regie met als doel om de klantwaarde bij de patiënt optimaal te krijgen.

Mijn ideeën over hoe je als manager de mensen binnen organisaties kunt ondersteunen in het werken heb ik vele jaren kunnen toepassen. Medewerkers worden nog vaak (figuurlijk) gevraagd het brein in te leveren bij de poort van de organisatie en deze na het werk weer op te halen. We laten de expertises en competenties van de mensen teveel ongebruikt. Met het geven van (afgebakende) verantwoordelijkheid en vertrouwen door de manager gaan meer initiatieven van (zorg-)verbetering lukken. Ik heb daarvan mooie voorbeelden zien ontstaan en meegemaakt, die tot verbeteringen hebben geleid, op zowel kwaliteit, financiën en logistiek in zorg.

Mijn expertise is het organiseren van de optimale klantreis van de patiënt.

Ik snap hoe de ziekenhuiszorg als onderdeel van de gehele zorgketen werkt, ik weet waar de verbetermogelijkheden liggen en ik spreek de inhoudelijke taal van de verschillende medische specialismen. In de afgelopen 15 jaar heb ik met alle 26 vakdisciplines aan tafel gezeten om hun zorgtrajecten in kaart te brengen. Met deze achtergrond kan ik makkelijk de integrale verbanden leggen en de verbetermogelijkheden zien.

Bij De Praktijk tref ik collegae met een vergelijkbaar enthousiasme en drive om zorgverbeteringen te helpen doorvoeren. Een groep deskundige mensen met verschillende achtergronden waarmee ik kan sparren en tot mooie ideeën kom.'

'We helpen de zorg opnieuw te organiseren tussen de patiënt en de zorgprofessional' 

 

We helpen de zorg opnieuw te organiseren tussen de patiënt en de zorgprofessional

Harrie Wilms

(zorgmanagement, zorglogistiek, ketenzorg, zorgfinanciering, coaching)

+31 6 46 77 45 92

harriewilms@vandepraktijk.nl

Harrie Wilms

Download mijn cv

Onze andere leden

Joris Beerens

Joris Beerens (1968) heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur. Voor zijn overstap naar de zorgsector in 2006 heeft Joris 12 jaar gewerkt als adviseur op het gebied van strategie en organisatie

Lees meer >

Pieter van der Burgh

Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt.

Lees meer >

Liesbeth van Erp

Liesbeth van Erp (1953) heeft meer dan 20 jaar ervaring als gynaecoloog in de maatschap Gynaecologie van het Leijenburg Ziekenhuis. In 2003 is zij gestopt met haar klinische werkzaamheden en heeft zij een eenmanszaak voor interim management en advisering

Lees meer >

Mariëtte Glim

Mariëtte Glim (1964) is een bestuurskundige met 29 jaar ervaring als directeur/bestuurder, ondernemer en interimmanager/consultant in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Lees meer >

Anne Jonkman

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts en later als eindverantwoordelijke van een academisch ziekenhuis.

Lees meer >

Bianca van Maldegem

Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Sinds 2019 werkt ze enerzijds als zelfstandig adviseur op het gebied van zorginnovatie en anderzijds als samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. In 2020 sloot zij zich aan

Lees meer >

Theo van der Meer

Theo van der Meer (1961) is in zijn loopbaan zowel hoofd van een afdeling anesthesie geweest, als hoofd van de afdeling opname- en ontslag. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in zorglogistieke processen.

Lees meer >

Theo van de Schepop

Theo van de Schepop (1959) heeft, met ruim vijfentwintig jaar ervaring in de zorg, op talloze functies op zowel bestuurlijk niveau als binnen directies gewerkt. Onder andere betrokken bij het sluiten van zorgallianties en begeleiden van verandermanagement

Lees meer >

Tamara Sluijk

Tamara Sluijk (1975) is sinds 2005 werkzaam voor De Praktijk en betrokken bij met name strategische advisering, herstructurerings- en samenwerkingstrajecten.

Lees meer >

Nicolette Verduin

Nicolette Verduin (1969) heeft 25 jaar geleden haar opleiding geneeskunde afgerond. Vervolgens is ze opgeleid in preventieve geneeskunde als arts Maatschappij & Gezondheid. De eerste 13 jaar heeft zij gewerkt als arts in een brede setting van cure en care

Lees meer >

Ellen Wijnands

Ellen Wijnands (1976) is haar loopbaan als bedrijfskundig ingenieur gestart als consultant in strategische logistieke vraagstukken in de industrie. Ze heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in project- en lijnmanagement in Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer >

Harrie Wilms

Harrie Wilms (1959) is bedrijfskundige in de zorg en ruim 35 jaren geleden begonnen als fysiotherapeut in ziekenhuizen als UMCG en AMC.

Lees meer >
Top