Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Ze begon in het AMC als kinderarts stofwisselingsziekten en Medisch Specialist onderzoeker. Vervolgens werkte zij in Gelre Apeldoorn als kinderarts en opleider. Hierbij gaf zij tevens medisch teamwork trainingen en was zij landelijk actief binnen het Concilium Pediatricum en de Plenaire Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Toe aan een nieuwe uitdaging, volgde ze opleidingen in (zorg)management en begon ze met de master Health Informatics. Daarnaast werd zij mediator met aansluitend een specialisatie in arbeidsmediation en volgde ze een Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) coachopleiding. Sinds 2019 werkt ze enerzijds als zelfstandig adviseur op het gebied van zorginnovatie en anderzijds als samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. In 2020 sloot zij zich aan bij De Praktijk.

Waarom De Praktijk

'Als kinderarts en voormalig opleider weet ik wat er zich op de werkvloer afspeelt. Ik heb ervaren wat het inhoudt om veel en onregelmatige uren te maken, grote verantwoordelijkheid te dragen en te dealen met toenemende eisen en complexe organisatorische situaties. Onder dit soort omstandigheden prettig met elkaar te blijven samenwerken is een kunst en tegelijkertijd zo belangrijk voor zowel zorgverlener als patiënt. Als arbeidsmediator en procesbegeleider zet ik me in om conflicten in de zorg tot een goed einde te brengen en samenwerkingsprocessen te optimaliseren. Als oplossingsgericht coach en trainer ondersteun ik zorgverleners bij het behalen van persoonlijke professionele doelen en bij het herwinnen van werkplezier.

Tijdens mijn werk als medisch specialist heb ik eveneens ervaren dat er nog veel mogelijk is op het gebied van IT om tot een efficiëntere bedrijfsvoering en betere kwaliteit van zorg te komen.  Daarbij is het cruciaal dat wordt ingezet op het optimaal laten aansluiten van de werelden van zorg en IT.  Als adviseur zet ik mijn communicatieve vaardigheden en toenemende kennis op het gebied van Health Informatics in om hierbij te ondersteunen. Zo vorm ik de brug tussen deze twee werelden voor zorgorganisaties die digitaal willen innoveren.

Op die manier hou ik mij bezig met twee verschillende aspecten van indirecte zorgverbetering die elkaar versterken. Door bezig te zijn met projecten in de zorg blijf ik bekend met de werkvloer, wat mij als mediator, procesbegeleider, coach en trainer waardevolle inzichten geeft. Omgekeerd blijf ik bezig met vaardigheden die goed van pas komen in mijn rol als adviseur. En voor mijn ambitie op deze beide fronten biedt De Praktijk een prachtig netwerk. Professionals met dezelfde motivatie en hetzelfde enthousiasme en een schat aan kennis en ervaring om de zorg in al zijn facetten vooruit te helpen.'

 

'De tijd is rijp om de digitale transformatie van de zorg nu echt te gaan realiseren.'

 

 

 

Kwaliteit van zorg verbeteren door samenwerking te optimaliseren, daar ga ik voor!

Bianca van Maldegem

(Samenwerking, mediation, procesbegeleiding, coaching, digitale zorginnovatie)

+31 6 10 00 42 24

biancavanmaldegem@vandepraktijk.nl

Bianca van Maldegem

Download mijn cv

Onze andere leden

Joris Beerens

Joris Beerens (1968) heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur. Voor zijn overstap naar de zorgsector in 2006 heeft Joris 12 jaar gewerkt als adviseur op het gebied van strategie en organisatie

Lees meer >

Pieter van der Burgh

Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt.

Lees meer >

Liesbeth van Erp

Liesbeth van Erp (1953) heeft meer dan 20 jaar ervaring als gynaecoloog in de maatschap Gynaecologie van het Leijenburg Ziekenhuis. In 2003 is zij gestopt met haar klinische werkzaamheden en heeft zij een eenmanszaak voor interim management en advisering

Lees meer >

Mariëtte Glim

Mariëtte Glim (1964) is een bestuurskundige met 29 jaar ervaring als directeur/bestuurder, ondernemer en interimmanager/consultant in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Lees meer >

Anne Jonkman

Anne Jonkman (1953) heeft na zijn opleiding geneeskunde bijna 10 jaar in Afrika gewerkt, eerst als districtsarts en later als eindverantwoordelijke van een academisch ziekenhuis.

Lees meer >

Bianca van Maldegem

Bianca van Maldegem (1968) heeft 17 jaar ervaring als kinderarts. Sinds 2019 werkt ze enerzijds als zelfstandig adviseur op het gebied van zorginnovatie en anderzijds als samenwerkingsmediator, coach en procesbegeleider. In 2020 sloot zij zich aan

Lees meer >

Theo van der Meer

Theo van der Meer (1961) is in zijn loopbaan zowel hoofd van een afdeling anesthesie geweest, als hoofd van de afdeling opname- en ontslag. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in zorglogistieke processen.

Lees meer >

Theo van de Schepop

Theo van de Schepop (1959) heeft, met ruim vijfentwintig jaar ervaring in de zorg, op talloze functies op zowel bestuurlijk niveau als binnen directies gewerkt. Onder andere betrokken bij het sluiten van zorgallianties en begeleiden van verandermanagement

Lees meer >

Tamara Sluijk

Tamara Sluijk (1975) is sinds 2005 werkzaam voor De Praktijk en betrokken bij met name strategische advisering, herstructurerings- en samenwerkingstrajecten.

Lees meer >

Nicolette Verduin

Nicolette Verduin (1969) heeft 25 jaar geleden haar opleiding geneeskunde afgerond. Vervolgens is ze opgeleid in preventieve geneeskunde als arts Maatschappij & Gezondheid. De eerste 13 jaar heeft zij gewerkt als arts in een brede setting van cure en care

Lees meer >

Ellen Wijnands

Ellen Wijnands (1976) is haar loopbaan als bedrijfskundig ingenieur gestart als consultant in strategische logistieke vraagstukken in de industrie. Ze heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in project- en lijnmanagement in Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer >

Harrie Wilms

Harrie Wilms (1959) is bedrijfskundige in de zorg en ruim 35 jaren geleden begonnen als fysiotherapeut in ziekenhuizen als UMCG en AMC.

Lees meer >
Top