Ontwerpen van methodische planning

De vraag:
Een zorgorganisatie wordt regelmatig verrast door

> Opnamestops
> Afzegging van geplande operaties
> Het niet tijdig kunnen uitvoeren van diagnostische onderzoeken
> Grote variatie in omvang opnames

met als gevolg

> Achterblijvende productie
> Toename van wachttijden
> Lange doorlooptijden van zorgtrajecten
> Ontevreden patiënten en verwijzers

De organisatie en de daarin werkende professionals hebben het gevoel geen grip meer te hebben op het verlenen van zorg.

De Praktijk is gevraagd te ondersteunen bij het opzetten van een planningsorganisatie, waarin de planning van zorg integraal wordt benaderd en grip ontstaat op de planning van mensen en middelen en derhalve op een tijdige zorgverlening.

Onze aanpak:
Volgens een methodische aanpak wordt eerst een analyse gemaakt van de capaciteiten die op grond van de verwachte productie beschikbaar moeten zijn gedurende welk seizoen. Daarbij wordt de bestaande wijze van plannen in beeld gebracht, inclusief de ongewenste effecten die de bestaande organisatie ervan met zich meebrengt. Er wordt vervolgens een voorstel gedaan voor een nieuw in te richten planningsorganisatie. Na goedkeuring wordt deze geïmplementeerd en voor langere tijd begeleid. Het succes zit in onze overtuiging in de combinatie van het verkrijgen van inzicht, het toepassen van een duidelijke planningsmethodiek én het sturen van menselijk gedrag.

Het resultaat:
Een organisatie waarin grip gekomen is op het tijdig kunnen verlenen van zorg, waarmee toegangstijden en doorlooptijden aanzienlijk verkort werden en de patiënt beter bediend kan worden.

Zorglogistiek

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Lees meer >
Top