Nieuwe toekomstvisie vakgroep algemeen ziekenhuis

De vraag:
Een vakgroep heeft te maken met het vertrek van een aantal vakgroepleden waardoor zij zich moet beraden over het gewenste inhoudelijke profiel. Daarnaast zijn er verschillende externe ontwikkelingen gaande op het gebied van demografie, ziekenhuisproductie, nieuwe eisen en richtlijnen, de regiovisie van de zorgverzekeraars, substitutie van zorg, en de vraag naar regionale afspraken en samenwerkingsverbanden. De Praktijk is gevraagd de vakgroep te ondersteunen bij het opstellen van een nieuw beleidsplan waarin de vakgroep in samenhang met het ziekenhuisbeleid een gezamenlijke en gedragen toekomstvisie formuleert.

Onze aanpak:
We hebben het huidige profiel van de vakgroep in kaart gebracht en alle in- en externe ontwikkelingen die aanstaande zijn geïnventariseerd. Met alle vakgroepleden, maar ook met bestuur, management, en verwijzers heeft De Praktijk vervolgens individuele en vertrouwelijk interviews gehouden over de visie op de vakgroep, de zorg die die de vakgroep levert en de veranderingen die de omgeving vraagt. De input daaruit is vertaald naar een presentatie die gebruikt is als agenda voor een interactieve heidag met gezamenlijke en individuele opdrachten voor alle vakgroepleden. Op deze heidag is per thema gesproken over ontwikkelingen, vraagstukken en dilemma’s, en zijn keuzes gemaakt. De uitkomsten zijn vertaald naar een beleidsplan, dat in een afsluitende sessie gezamenlijk is vastgesteld.

Het resultaat:
Een concreet beleidsplan inclusief actiepunten, met aandacht voor:
> Een gedeelde visie op de toekomst van de vakgroep en per deelgebied,
   aansluitend bij het ziekenhuisprofiel
> Toekomstige (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden met eerste, tweede
   en derde lijn
> Interne samenwerking binnen het ziekenhuis
> Uitwerking van de visie in een gewenst profiel van de vakgroep en haar
   individuele leden
> Een stappenplan om van het huidige naar het gewenste profiel te komen

Strategie

De weg naar succes is werk in uitvoering

Lees meer >
Top