Capaciteitsverdeling bij lateralisering van zorg

De vraag:
Vakgroepen van één specialisme uit meerdere ziekenhuizen fuseren, waarbij een aantal opties overwogen kunnen worden voor het verdelen van zorg, gerelateerd aan de profielen van de ziekenhuizen.

De praktijk is gevraagd meerdere opties uit te werken. Daarbij wordt in beeld gebracht wat elk van de opties betekent voor de (verschuiving van) capaciteiten op de OK, op de polikliniek en  de kliniek en welke effecten het heeft op de diagnostische activiteiten (lab en radiologie).

Onze aanpak:
Aan de hand van data van OK, kliniek en polikliniek wordt een eerste analyse gemaakt van capaciteitsgebruik in de actuele situatie. Deze analyse wordt gevalideerd. In de dataset wordt de DBC-diagnosecode meegeleverd die de basis vormt voor uitwerking van meerdere scenario’s.

Het resultaat:
Mede aan de hand van de resultaten van de capaciteitsanalyse van de verschillende scenario’s wordt door de deelnemende vakgroepen en ziekenhuizen een voorkeurscenario gekozen.

Voor de deelnemers zijn de uitkomsten in sommige scenario’s écht anders dan van tevoren werd ingeschat, waarbij de zorglogistieke data-analyse mede richtinggevend was en ondersteunend in de besluitvorming.

Zorglogistiek

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Lees meer >
Top