Bekostigingsproblematiek

De vraag:
Wanneer een vakgroep zich wil profileren of moet onderhandelen met de Raad van Bestuur of MSB dan is inzicht in productie van eminent belang. Om inzicht in productie te krijgen bestaan ondersteunende programma’s als bijvoorbeel Logex.

Sportgeneeskunde is momenteel een poortspecialisme met een specifiek probleem; een specifieke set DBC’S of DOT-systematiek ontbreekt voor dit specialisme. Als oplossing worden dan DOT’s van aanliggende specialismen gebruikt, zoals chirurgie, orthopedie, en cardiologie. Een ander aspect van sportgeneeskunde is dat een deel van de praktijk onverzekerde zorg omvat. Te denken valt aan sportkeuringen en andere keuringen die niet in het basispakket vallen.

De Praktijk werd benaderd voor een dergelijk probleem, waarbij de productie niet helder was, deels omdat er ook op delen van DBC’s werd samengewerkt met bovengenoemde specialismen. Dan moet je denken aan het begeleiden of alleen beoordelen van bewegings- of inspanningstesten binnen de DBC, en ten dienste van een ander specialisme.

Daarbij werd ook onverzekerde zorg ondergebracht in een aparte B.V. buiten het ziekenhuis.

De aanpak:
Na een zorgvuldige probleemanalyse werd afgesproken dat eerst met behulp van een externe, aan de Praktijk gelieerde, expert gekeken zal worden naar een benadering van de omzet binnen het ziekenhuis. Uit het ZIS konden oldoende gegevens onttrokken worden met de juiste kennis en inzichten.

Zodra deze omzet bekend was kon een formatieplaatsen berekening plaats vinden om te zien of dit aansloot bij de geleverde inspanningen. Een tweede analyse vond plaats om te zien of er onderdelen niet-verzekerde zorg waren die eventueel in de B.V. konden worden ondergebracht.

Het resultaat:
Het probleem bleek goed te analyseren en van een oplossingsrichting te voorzien, die onderbouwd met de Raad van Bestuur besproken kon worden. De formatie werd berekend voor zowel de activiteiten in het ziekenhuis als in de B.V.

Het probleem van het ontbreken van “eigen” DBC’s voor sportgeneeskunde kan alleen landelijk opgelost worden.

Bekostiging

'Turbulence is the new normal'
De Praktijk helpt bij uw koers

Lees meer >
Top