Turbulence is the new normal

Het aantal opdrachten dat De Praktijk heeft uitgevoerd is talrijk. De verschillen tussen deze opdrachten zijn groot: in omvang, duur, complexiteit en onderwerp. Met de (combinatie van) ervaring is De Praktijk op vrijwel alle terreinen van de zorg thuis. Bent u benieuwd of De Praktijk ook iets voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.
 

Strategie

> Ontwikkeling toekomstvisie, toekomststrategie en bedrijfsplannen
> Strategie en uitvoering bij spreiding en concentratie van zorg
> Organisatie-, besturings- en participatiemodellen
> Interimmanagement
> Coaching
> Onderwijs
 

Samenwerking

> Fusiebegeleiding (ziekenhuizen en maatschappen/vakgroepen)
> Aanpak samenwerkingsproblemen
> Onderzoek en aanpak disfunctioneren
> Coaching

 

Logistiek

> Logistieke verbetertrajecten
> OK management
> Interim management
 

Financiering en bekostiging

> Zorginkoop
> Bedrijfsvoering en RVE ontwikkeling
> Interimmanagement
> Onderwijs

De Praktijk helpt bij uw koers

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Lees meer >
Top