Duaal Leiderschap

U wilt uw medisch managers en bedrijfsmanagers als duo’s optimaal leiding laten geven binnen uw ziekenhuis. Daarvoor dienen zij processen en beleidsontwikkelingen te vertalen naar beleid, organisatie en bedrijfsvoering, en andersom. Ook stelt het eisen aan hun kunde op het gebied van zelfsturing, leiderschap en aan pro-activiteit en creativiteit. Belangrijk daarbij, en helaas vaak vergeten, is investeren in synergie, in de samenwerking met hun duale management partners. 

Om de ‘duale synergie’ van uw leidinggevende duo’s te vergroten bieden wij een driedaagse training gericht op duale effectiviteit en het vergroten van werkplezier. Als duo geef je het goede voorbeeld, niet alleen door tijd in elkaar te investeren, maar ook door het proces door te maken om te komen tot een gezamenlijke ambitie, die doorwerkt in de collectieve ambitie van je team.

Lees meer >>

Door synergie meer resultaat!

Toekomstbestendige organisaties:
U staat voor moeilijke keuzes.
Wij helpen u deze te maken en uit te voeren

Lees meer >
Top