CCL medisch specialisten

Goede en gepaste zorg bieden begint met gedreven medische professionals die in the lead zijn: klinisch leiders. Klinisch leiders zijn bepalend voor hoe het team, en uiteindelijk ook de organisatie, presteert. Klinisch leiders zijn het visitekaartje van de organisatie bij stakeholders. Goede klinisch leiders werken met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen 'bedoeling'. 

Vanuit deze gedachte organiseren De Praktijk en Berends-Que-Performance het Curriculum Clinical Leadership voor medisch specialisten. Het Curriculum omvat vijf cursussen van 2 tot 2,5 aaneengesloten dagen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen onderwijs in de voor klinisch leiderschap noodzakelijke competenties, een samenhangende opleidingsroute.

Lees meer >>

 

 

 

 

Wij geloven in geluk halen uit je werk door leiden vanuit je kern: het vak, de bedoeling, je eigen kompas.

 

'Winst maken is geen toeval,
maar een kwestie van oorzaak en gevolg'

(dr. Eliyahu Goldratt)

Lees meer >
Top