De Praktijk helpt professionals, managers en bestuurders in de gezondheidszorg hun doelen te bereiken.

Clinical Leadership

Wij geloven in de waarde van klinisch leiders, professionals die authentiek zijn en die leiden vanuit de kern: het vak, de bedoeling, het eigen kompas. En wij zijn door jarenlange ervaring overtuigd van het belang van het optimaliseren van synergie en duale effectiviteit van leidinggevende duo’s. In het roerige krachtenveld van de zorg zijn klinisch en duale leiders daardoor in staat anderen naar een collectieve ambitie te leiden, een gezamenlijk resultaat te bereiken en samen te werken vanuit de principes ‘high trust en low tolerance’.

Vanuit deze gedachte organiseren De Praktijk en Berends-Que-Performance het Curriculum Clinical Leadership (CCL) voor medisch specialisten en hiervan afgeleide imcompany varianten en cursussen Duaal Leiderschap. 

Lees meer >>

Een beproefd en inspirerend cursusaanbod op het gebied van klinisch en duaal leiderschap

Wij geloven in geluk halen uit je werk door leiden vanuit je kern: het vak, de bedoeling, je eigen kompas.

CCL medisch specialisten

Goede en gepaste zorg bieden begint met gedreven medische professionals die in the lead zijn: klinisch leiders. Klinisch leiders zijn bepalend voor hoe het team, en uiteindelijk ook de organisatie, presteert. Klinisch leiders zijn het visitekaartje van de organisatie bij stakeholders. Goede klinisch leiders werken met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen ‘bedoeling’. 

Vanuit deze gedachte organiseren De Praktijk en Berends-Que-Performance het Curriculum Clinical Leadership voor medisch specialisten. Het Curriculum omvat vijf cursussen van 2 tot 2,5 aaneengesloten dagen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen onderwijs in de voor klinisch leiderschap noodzakelijke competenties, een samenhangende opleidingsroute.

Lees meer >>

 

CCL samenwerkende ziekenhuizen

Ook na een fusie wilt u goede en gepaste zorg bieden aan uw patiënten en cliënten. Vaak heeft die fusie geleid tot nieuwe collega’s, nieuwe werkwijzen, nieuwe managers en vele andere veranderingen op een werkvloer die tevoren vaak al genoeg uitdaging bood. In die situatie zijn klinisch leiders van cruciaal belang. Klinisch leiders die met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen ‘bedoeling’ samenwerken met hun nieuwe collega’s op een veranderde werkvloer. 

Om de kansen die worden gecreëerd door het samengaan van ziekenhuizen optimaal te benutten, bieden wij een op maat gesneden Curriculum Clinical Leadership voor samenwerkende ziekenhuizen aan. We maken hierbij gebruik van de meerwaarde van uitwisseling van ervaringen en best practices uit de verschillende ziekenhuizen en focussen op optimale samenwerking. 

Lees meer >>

 

Nieuwe kansen voor samenwerkende ziekenhuizen

Incompany de koers uitzetten

Incompany clinical leadership programma’s

Goede en gepaste zorg bieden begint met gedreven medische professionals die in the lead zijn: klinisch leiders. Klinisch leiders zijn bepalend voor hoe het team, en uiteindelijk ook de organisatie, presteert. Klinisch leiders zijn het visitekaartje van de organisatie bij stakeholders. Goede klinisch leiders werken met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen ‘bedoeling’. 
U wilt deze klinisch leiders uitrusten met tools om binnen uw instelling verandering teweeg te brengen, toegesneden op strategische prioriteiten. 

Daarom organiseren De Praktijk en Berends-Que-Performance incompany Clinical Leadership Programma’s  voor medisch specialisten in de algemene en academische ziekenhuizen en regiebehandelaren in GGZ instellingen. We sluiten aan bij de actuele thema’s, behoeften en de strategische richting van uw organisatie. Wij brengen daarmee beweging, inspiratie, plezier, verbinding en verandering teweeg. 

Lees meer >>

 

Duaal Leiderschap

U wilt uw medisch managers en bedrijfsmanagers als duo’s optimaal leiding laten geven binnen uw ziekenhuis. Daarvoor dienen zij processen en beleidsontwikkelingen te vertalen naar beleid, organisatie en bedrijfsvoering, en andersom. Ook stelt het eisen aan hun kunde op het gebied van zelfsturing, leiderschap en aan pro-activiteit en creativiteit. Belangrijk daarbij, en helaas vaak vergeten, is investeren in synergie, in de samenwerking met hun duale management partners. 

Om de ‘duale synergie’ van uw leidinggevende duo’s te vergroten bieden wij een driedaagse training gericht op duale effectiviteit en het vergroten van werkplezier. Als duo geef je het goede voorbeeld, niet alleen door tijd in elkaar te investeren, maar ook door het proces door te maken om te komen tot een gezamenlijke ambitie, die doorwerkt in de collectieve ambitie van je team.

Lees meer >>

Door synergie meer resultaat!