Clinical Leadership

Wij geloven in de waarde van klinisch leiders, professionals die authentiek zijn en die leiden vanuit de kern: het vak, de bedoeling, het eigen kompas. En wij zijn door jarenlange ervaring overtuigd van het belang van het optimaliseren van synergie en duale effectiviteit van leidinggevende duo’s. In het roerige krachtenveld van de zorg zijn klinisch en duale leiders daardoor in staat anderen naar een collectieve ambitie te leiden, een gezamenlijk resultaat te bereiken en samen te werken vanuit de principes 'high trust en low tolerance'.

Vanuit deze gedachte organiseren De Praktijk en Berends-Que-Performance het Curriculum Clinical Leadership (CCL) voor medisch specialisten en hiervan afgeleide imcompany varianten en cursussen Duaal Leiderschap. 

Lees meer >>

Een beproefd en inspirerend cursusaanbod op het gebied van klinisch en duaal leiderschap

 

Uit de praktijk en van de praktijk:
wij zorgen dat het gebeurt

Lees meer >
Top