Strategie

Kiezen is niet altijd gemakkelijk.
Vooral niet wanneer het ingrijpende keuzes betreft met grote gevolgen voor uw organisatie. Wij ondersteunen bij maken van strategische keuzes.
We verhelderen de doelen, en de rol van de verschillende interne en externe belanghebbenden en samenwerkingspartners.
Wij leggen sterktes en zwaktes bloot, en houden de organisatie een spiegel voor.
Wie ben ik, wie wil ik zijn, en wat is daar voor nodig?
En wat zijn de financiële consequenties van de keuzes die worden gemaakt?
Wij streven daarbij altijd naar zakelijke verhoudingen en respect voor de verschillende belangen, ook als die tegengesteld lijken te zijn.
Zorgverdeling, productaanbod, cultuur en organisatie: we helpen de organisatie enerzijds keuzes te maken voor de toekomst, en anderzijds helpen wij de flexibiliteit van de organisatie te vergroten.

Toekomstbestendige organisaties:
U staat voor moeilijke keuzes.
Wij helpen u deze te maken
en uit te voeren

Onze achtergrond, ervaring en persoonlijkheden lopen uiteen,
onze kernwaarden zijn gelijk

Lees meer >
Top