Samenwerking

Vraagstukken op het gebied van samenwerking spelen bij het succesvol zijn
doorgaans een grote, zo niet een doorslaggevende rol.
Daarbij gaat het om zowel een goede samenwerking intern als om samenwerking met partijen in de omgeving. De Praktijk heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden van samenwerking- en fusietrajecten op diverse niveaus, en vanuit verschillende invalshoeken: zorginhoudelijk, organisatorisch, logistiek en financieel.

Ook begeleiden wij bestuurders en professionals bij het oplossen van conflictsituaties, waarbij we streven naar zakelijke en duurzame verhoudingen.

Alleen ga je sneller,
samen kom je verder.

U wenst een stevige en eerlijke sparringpartner.
Wij geven een eerlijke mening en opbouwende kritiek

Lees meer >
Top