Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht

T. 088 - 11 64 200

secretariaat@vandepraktijk.nl

Governance en risicomanagement

'Gouvernante', ‘compliance’ en ‘risicomanagement’ worden steeds vaker als aandachtspunten genoemd voor en door bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen. Risico’s van reputatieschade zijn groot, en om deze te beperken is het belang van effectief en efficiënt bestuur en compliant integer gedrag steeds groter geworden.

De Praktijk adviseert over het inrichten van bestuur en toezicht, gericht op:
> gelijkgerichtheid van belangen
> slagvaardigheid en flexibiliteit in besluitvorming
> beheersbaarheid van kwaliteit en veiligheid
> geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid

Compliance draait niet alleen om het volgen van wet- en regelgeving, maar vooral ook om het ‘hoe we de dingen hier doen’ te verankeren in de organisatie. De Praktijk biedt instrumenten die naleving van regelgeving faciliteren. Hoe handelen we integer naar onze patiënten en naar elkaar? Ons uitgangspunt: dat kan alleen wanneer de strategie van de organisatie, de stijl van leidinggeven en de gehanteerde systemen elkaar onderling versterken.

Hoe we de dingen hier doen

U wenst een stevige en eerlijke sparringpartner.
Wij geven een eerlijke mening en opbouwende kritiek

Lees meer >
Top