Clinical Leadership

Wij geloven in leiden vanuit je kern: het vak, de bedoeling, je eigen kompas. Wij geloven in de waarde van klinische leiders, professionals die authentiek zijn en die zich richten op het resultaat dat ze zelf willen bereiken in het roerige krachtenveld van de zorg.

Daarom organiseren De Praktijk en Berends-Que-Performance het Curriculum Clinical Leadership voor medisch specialisten. Het programma is mede tot stand gekomen op basis van de ervaringen en input van een 15-tal ervaren collegae die in juni 2016 de tweedaagse “preview” doorliepen, en van meer dan 600 medisch specialisten in de psychiatrie die het gehele programma al hebben doorlopen.

Het Curriculum:

> gaat zowel over harde als zachte kanten van klinisch leiderschap
> uw eigen persoon, ervaring en werkelijkheid staan centraal
> is praktisch, actief en afwisselend
> sluit aan op de nieuwste (2015) CanMeds competenties medisch leiderschap
> geeft u zicht op uw persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten
> helpt u uzelf doelgericht verder te bekwamen in leiderschaps competenties
> is een leiderschapsprogramma voor medisch specialisten, vrijgevestigd en in
> dienstverband

Het programma bestaat uit vijf modules van 2 aaneengesloten dagen, die elk afzonderlijk te volgen zijn. In deze 2 dagen zijn er twee werkbesprekingen. Tijdens deze werkbesprekingen worden de besproken thema’s verbonden aan de eigen werkrealiteit en worden eigen problemen en vraagstukken ingebracht. Voor dit programma zijn accreditatiepunten aangevraagd.

Voor meer informatie en het inschrijfformulier verwijzen we je naar de website van Clinical Leadership:

https://clinical-leadership.nl/

Wij geloven in leiden vanuit je kern:
het vak,
de bedoeling,
je eigen kompas.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Lees meer >
Top