Financiering en bekostiging

Wij hebben een brede en diepgaande kennis omtrent de financiering en bekostiging van zorg.
Onze adviseurs zijn betrokken (geweest) bij de invoering van de DBC systematiek en bij het opstellen van plannen voor vereenvoudiging daarvan. We zitten dicht bij het vuur met ons netwerk in politiek en veldpartijen. We kennen de systematiek van binnen en buiten.
We hebben ervaring op het gebied van zorginkoop bij verzekeraars, maar adviseren tevens ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen over zorgproducten en de winstgevendheid van zorg.


Daarnaast hebben we kennis in huis van de registratieprocessen en bedrijfsvoering.
 Deze kennis zetten we in voor analyse van activiteiten van zorgaanbieders, het opstellen van toekomstscenario’s en businessplannen, keuze van speerpunten en de implementatie van verandertrajectecten rondom zorg en zorgverdeling.

Een gezonde financiële basis
als motor voor elke nieuwe ontwikkeling

Een gezonde financiële basis als motor
voor elke nieuwe ontwikkeling

Lees meer >
Top